Viittomakielen tulkkaus

Juhan Paja tarjoaa asioimis- ja opiskelutulkkausta Pohjanmaan hankinta-alueella ja tarvittaessa tulkkaamme myös muualla Suomessa. Olemme toimineet Kelan sopimuskumppanina vammaisten tulkkauspalvelussa vuodesta 2010 alkaen. 

Tuotamme tulkkauspalvelua kuuroille, kuuroutuneille ja kuulonäkövammaisille. Työkielinämme ovat suomi ja suomalainen viittomakieli. Viittomakielen lisäksi tulkkausmenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi viitottua puhetta, rajattuun näkökenttään viittomista, kädestä käteen viittomista (taktiilisti), puheentoistoa ja kirjoitustulkkausta (suomi). Lisäksi eri viranomaistahot, terveydenhuoltoyksiköt, muut yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat ostaa meiltä tulkkauspalveluja. 

Tulkeillamme on paljon kokemusta erilaisissa tilanteissa tulkkaamisesta. Palvelumme ovat saatavilla niin arkeen kuin juhlaankin. Osaamista meiltä löytyy erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa tulkkaamisesta: opiskelutulkkaus, työpaikkatulkkaus, harrastukset, jne. Tehtävämme on mahdollistaa asiakkaamme kommunikaatio jokaisessa tilanteessa.

Opetuspalvelut

Juhan Paja tarjoaa viittomakommunikaatio-opetusta (tukiviittomat ja viitottu puhe). Opettajina työskentelevät viittomakielen tulkit, jotka ovat suuntautuneet viittomakommunikaatio-opetukseen. Opettajillamme on kokemusta perheissä, työyhteisöissä, opistoissa ja oppilaitoksissa opettamisesta.

Opetusta voidaan järjestää yksilö-, perhe- tai ryhmäopetuksena. Opetuskokonaisuus räätälöidään asiakkaille sopivaksi ja heitä palvelevaksi. Opetuspaikkana toimii pääsääntöisesti asiakkaan koti tai esimerkiksi työpaikka.

Tulkkimme

Juhan Pajan viittomakielen tulkit ovat saaneet alan koulutuksen ja he noudattavat viittomakielen tulkin ammattisäännöstöä. Tulkit toimivat tarvittaessa myös tulkkauksen ja viittomakielialan asiantuntijoina. Asioimis- ja opetustulkkauksen lisäksi Juhan Pajan tulkeilta löytyy erityisosaamista esimerkiksi harrastetulkkauksista ja hengellisistä tilaisuuksista. Tulkkien asiakasryhminä ovat Kelan ja muiden tahojen kuulo- ja kuulonäkövammaiset asiakkaat.

Laura Honkola​

Laura Honkola

Viittomakielen tulkki AMK 2008
Asioimistulkkaus ja opiskelutulkkaus
Viittomakieli, viitottu puhe
Viittomaopettaja

Mirka Marjamäki ​

Mirka Marjamäki

Viittomakielen tulkki 1994
Asioimistulkkaus
Viittomakieli, viitottu puhe
(31.3.2021 saakka)

Sanna Hynynen ​

Sanna Hynynen

Viittomakielen tulkki 1992
Asioimistulkkaus ja opiskelutulkkaus
Viittomakieli, viitottu puhe
Viittomaopettaja

Anne Korpela

Anne Korpela

Viittomakielen tulkki 1992
Asioimistulkkaus ja opiskelutulkkaus
Viittomakieli, viitottu puhe
Viittomaopettaja
(31.3.2021 saakka)

Piia Kaivo-oja

Viittomakielen tulkki AMK 2007
Asioimistulkkaus ja opiskelutulkkaus
Viittomakieli, viitottu puhe, kirjoitustulkkaus
(31.3.2021 saakka)

Miia Olli

Miia Olli

Viittomakielen tulkki AMK 2009
Asioimistulkkaus ja opiskelutulkkaus
Viittomakieli, viitottu puhe

Sari Tarkkanen

Sari Tarkkanen

Viittomakielen tulkki 1995
Asioimistulkkaus ja opiskelutulkkaus
Viittomakieli, viitottu puhe
(31.3.2021 saakka)

Elli Vartiala

Elli Vartiala

Viittomakielen tulkki AMK 2012
Asioimistulkkaus ja opiskelutulkkaus
Viittomakieli, viitottu puhe
Viittomaopettaja
(31.3.2021 saakka)

Elina Vikman

Elina Vikman

Viittomakielen tulkki AMK 2015
Asioimistulkkaus ja opiskelutulkkaus
Viittomakieli ja viitottu puhe
Kuurosokeiden tulkkaus, kuurosokeiden kirjoitustulkkaus
(31.3.2021 saakka)

Tulkkitilaukset

Kuulo- ja kuulonäkövammaiset asiakkaat:

Kelan vammaisten tulkkauspalvelu

Pohjanmaan hankinta-alue puhelimitse 020 634 4812 tai sähköpostitse vatu.pohjanmaa@kela.fi

Aukioloajat

ma–pe klo 7.30–20.00

la klo 8.00–15.00

Kelan tulkkitilauksen voi tehdä myös verkkolomakkeen kautta. 

Yksityisasiakkaat:

Viittomakielen tulkkaus ja viittomaopetuspalvelut

tulkkaus@juhanpaja.fi

045 802 9755

Kela

Voit myös jättää tulkkaustilauksen oheisen lomakkeen kautta.

Tilaajan tiedot